De tram heeft altijd voorrang

— 2 minute read

Meestal schieten trams en ik goed met elkaar op. Een tram kan nu eenmaal niet direct stoppen (kijk uit je doppen!), dus geef ik ze altijd genoeg ruimte.​ Ik vroeg me wel al vaker af wat je als fietser eigenlijk moet doen als de tram achter jou rijdt in dezelfde rijrichting. Zeker als de chauffeur je via zijn bel kenbaar maakt dat je uit de kant moet.

Geen medium zo snel als Twitter:

Echt pragmatisch was het antwoord echter niet:

De politie baseert zich op artikel 12 van de wegcode:

Artikel 12. Verplichting voorrang te verlenen

12.1. Elke weggebruiker moet voorrang verlenen aan de spoorvoertuigen; daartoe moet hij zich zo snel mogelijk van de sporen verwijderen.

Beetje vreemd aangezien auto's in een gelijkaardig geval nooit worden aangemaand om uit de weg te gaan. Het ongeloof op Twitter was groot.

De Fietsersbond antwoordde later dit:

Dus, wat is het nu?

Update: Uitgebreid antwoord van Fietsersbond Gent:

https://fietsbult.wordpress.com/2017/04/25/tingtingting/

tldr: voorrang van achteren bestaat niet.

Update 2: Genuanceerder antwoord van Politie Gent. Je zou het ook een rechtzetting kunnen noemen:

http://www.lokalepolitie.be/5415/vragen/fietsen-bromfietsen/moet-ik-als-fietser-opzij-gaan-voor-de-tram

tldr: ga aan de kant als je dat wil en het makkelijk en veilig kan.